Veel gestelde vragen:

Ik wil een wasautomaat bij u huren. Moet ik borg betalen?
Nee, je hoeft geen borg te betalen. De gehuurde apparatuur wordt door onze monteur op locatie geplaatst, aangesloten en kort gedemonstreerd.

Ik weet niet zeker of het (technisch) mogelijk is om een wasautomaat bij mij te laten plaatsen.
Wij komen vrijblijvend langs om te kijken wat mogelijk is.

Ik heb nog een oude wasautomaat staan, nemen jullie die mee als de nieuwe wordt geplaatst?
Als er ruimte in de auto is, nemen bij de oude machine gratis mee.

Ik ga verhuizen, kan de wasautomaat mee naar mijn nieuwe adres?
De verhuizing dient een maand van tevoren worden gemeld. Is de verhuizing binnen ons verzorgingsgebied, dan wordt de machine gratis door ons verhuisd. Is de verhuizing buiten het verzorgingsgebied, dan wordt de huurovereenkomst beëindigd en wordt de machine door ons opgehaald.

Kan ik de huur overdragen aan een huisgenoot?
Dat kan middels een overname-huurcontract. De nieuwe huurder vult dit huurcontract in en stuurt het naar ons. De huurovereenkomst zal per eerstvolgende huurtermijn overgezet worden naar de nieuwe huurder. Hieraan zijn geen kosten verbonden. De oude huurder krijgt een bevestiging, voor vrijwaring.

De gehuurde machine is stuk. Binnen welke termijn wordt hij gerepareerd?
Storingen worden in de regel binnen 5 werkdagen gerepareerd. Reparaties zijn kosteloos (zie ook artikel 9, 10 en 11 van het huurreglement).

Ik wil de huur van de machine opzeggen. Hoe kan ik dit doen?
Opzeggen kan schriftelijk of per mail. Er is een opzegtermijn van 1 maand. U ontvangt van ons een bevestiging wanneer de opzegging is ontvangen. Vervolgens wordt een afspraak gemaakt om binnen deze termijn de gehuurde machine op te halen. De huur eindigt op de dag dat wij de machine hebben opgehaald.

Kan ik als particulier ook een machine bij u huren?
Nee, onze dienstverlening is alleen beschikbaar voor studenten, die op verzoek een geldige studentenkaart kunnen tonen.

Problemen met de wasmachine.

De wasmachine centrifugeert niet meer.
Vaak komt dit door een verstopping van het filter. Controleer eerst of er nog water in de trommel staat. Zo ja, laat de machine dan eerst afpompen. (Wanneer de machine niet wil afpompen, neem dan telefonisch contact met ons op.) Controleer en reinig het filter. Het filter zit aan de voorkant en de onderkant van de wasmachine, vaak achter een klepje of achter een plastic rand.
Let op: als je het filter verwijdert loopt er altijd wat water uit de machine. Houdt hier dus een bakje met een dweil of handdoek bij. Indien er voorwerpen (bijv. munten of knopen) in het filter worden aangetroffen, deze verwijderen. Vervolgens het filter goed terug plaatsen. Ook kan het zijn dat de spoelstop of de niet-centrifugerenknop is ingeschakeld (alleen bij enkele machines).

De wasmachine gaat niet aan.
Controleer of de stekker in het stopcontact zit. Zit de stekker erin, controleer dan of de waterkraan wel open staat. Controleer ook in de meterkast of er geen zekering gesprongen is. Sluit een ander apparaat op het stopcontact aan om dit te controleren.

De wasmachine heeft gelekt.
Controleer of het filter juist is geplaatst en goed is aangedraaid. Controleer of de waterafvoerslang niet uit de afvoerbuis is geraakten of de afvoerbuis niet verstopt is. Controleer of de kraan en de toevoerslang niet lekken.

De wasmachine schudt hevig tijdens het centrifugeren.
Controleer of de machine stevig en waterpas op de vloer staat. Het kan ook zijn dat de machine verkeerd of te zwaarbeladen is. Schudt het wasgoed los en verwijder zo nodig een deel van het wasgoed.

Het wasgoed ruikt muf en wordt niet goed schoon.
Mogelijk is het filter verstopt. Hierdoor pompt de machine na het wassen het water niet weg en blijft het wasgoed in het vieze sop staan. Voor het reinigen van het filter zie hierboven. Ook kan het zijn dat de interne leidingen van de machine verontreinigd zijn met oude zeepresten. Hiervoor kun je een kookwas (90 graden) draaien zonder wasmiddel. Hierdoor zullen oude zeepresten verdwijnen. Reinig na afloop van de kookwas het filter. Ook kan het voorkomen dat de wasmachine tijden het wassen de trommel niet krachtig genoeg laat ronddraaien. Neem in dit geval telefonisch contact met ons op.